Inschrijven

Het machinistenkampioenschap Alblasserwaard & Vijfheerenlanden wordt georganiseerd door de Stichting Machinistenkampioenschap Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Deze stichting heeft als doel het promoten van de groen-, grond en infra sector in de breedste zin van het woord. De stichting is NIET commercieel, en de inschrijfgelden / sponsorgelden worden uitsluitend gebruikt om de dag mogelijk te maken en onze sector positief in het daglicht te zetten.

Ik ben op de hoogte van de volgende belangrijke zaken wat betreft mijn deelname:

  • het inschrijfgeld bedraagt 50,- per deelnemer. Voor dit geld mag er ook een machine opgesteld worden, wordt uw bedrijf/werkgever genoemd op de site en mag u vlaggen ophangen op het terrein (afgeven aan de organisatie) Het bedrijf ontvangt van ons een factuur
  • deelname is op eigen risico, de organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ontstane schade aan deelnemers of materieel
  • deelnemers gaan op correcte wijze om met het ter beschikking gestelde materieel
  • deelnemers volgen de instructies van de organisatie op
  • de organisatie kan deelnemers ten allen tijde weigeren of uit de wedstrijd halen
  • er mogen maximaal 2 deelnemers per bedrijf mee doen, vol = vol.
  • dragen van veiligheidsschoenen verplicht
  • tijdens de wedstrijd mag je geen alcohol nuttigen