De wedstrijd

De volgende editie Machinistenkampioenschap in 2025

In de loop der jaren is het wedstrijdparcours steeds meer uitgebreid. Inmiddels is er een viertal wedstrijden op het terrein te bekijken.

Hoofdwedstrijd
De Hoofdwedstrijd is bedoeld voor ervaren machinisten van 18 jaar en ouder. De inschrijfkosten bedragen € 50,- p.p. De deelnemers voeren 10 verschillende spelelementen uit. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn: puzzelen met een sorteerknijper, een talud maken met een kantelbak, spijkerpoepen in spiegelbeeld, een parcours afleggen met een shovel, ringsteken en veel meer. Dit wordt gedaan op diverse merken graafmachines en ander grondverzetmaterieel. Behalve ervaring en behendigheid is bij een enkel spel ook geluk een belangrijke factor

Jeugdwedstrijd
Aan de jeugdwedstrijd kunnen alle bezoekers van 12 t/m 17 jr. gratis deelnemen. De spellen zijn overeenkomstig de hoofdwedstrijd, maar minder in aantal. Deze spellen vinden plaats onder deskundige begeleiding van een ervaren machinist. Net als de professionals krijgt de winnaar van de jeugdwedstrijd een mooie prijs.

Scholencompetitie
De scholencompetitie wordt gevormd door leerlingen die een BBL/BOL-opleiding volgen in de groen, grond en infra sector. www.groengrondinfra.nl Zij draaien mee in het wedstrijdparcours van de hoofdwedstrijd. Maar voor hen is een aparte prijs gereserveerd voor de beste leerling.